Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Active Golf Sweden AB. På hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till Active Golf Sweden AB. Active Golf Sweden AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats, till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, använder du dig av vår "Tjänst" och godkänner att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras till här och/eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är besökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsbidragare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte använda webbplatsen eller några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd hos Shopify Inc. De tillhandahåller den online-e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - VILLKOR FÖR WEBSHOP

Genom att godkänna dessa användarvillkor försäkrar du att du är myndig, eller att du är myndig och att du har gett oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga försörjda använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga syften, och du får inte heller, vid användning av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

En överträdelse eller brott mot någon av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, av vilken anledning som helst, när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig till de tekniska kraven för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, vidareförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten, eller tillgången till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för enkelhetens skull och ska inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SEKTION 3 - KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET HOS INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att rådfråga primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt förtroende för materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Prissättningen för våra produkter kan ändras utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.

Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy. 

Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att din datorskärms färgåtergivning är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till en viss person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en produkt när som helst. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

SEKTION 6 - KORREKTHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka vilken beställning du än gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi gör en ändring i eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, efter eget gottfinnande, verkar vara gjorda av återförsäljare, distributörer eller grossister.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera din kontoinformation och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

SEKTION 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar, kontrollerar eller har någon kontroll över.

Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängliga" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria tredjepartsverktyg.

All användning av de valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget ansvar, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören/leverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

SEKTION 8 - LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar till tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi ansvarar inte för att granska eller utvärdera innehållet eller dess riktighet, och vi garanterar inte och har inget ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skador eller förluster relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Vänligen läs noggrant igenom tredje parts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du ingår i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

 

SEKTION 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄGG

Om du, på vår begäran, skickar in specifika underlag (exempelvis bidrag till tävlingar) eller utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det sker online, via e-post, brev eller på annat sätt (sammantaget "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du skickar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella; (2) betala ersättning för några kommentarer; eller (3) svara på några kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer vara olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscönt eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte ska kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller immateriell rättighet. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte ska innehålla nedsättande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscönt material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt skulle kunna påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

SEKTION 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inskickning av personlig information via butiken styrs av vår Integritetspolicy. 

SEKTION 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTLÄMNANDEN

Ibland kan det förekomma information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, samt att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig vid någon tidpunkt utan föregående meddelande (även efter att du har gjort din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

SEKTION 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll för:

(a) olagliga syften (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar (c) att bryta mot internationella, nationella, regionala eller lokala lagar, regler eller förordningar (d) att kränka eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, baktala, vanhedra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionsnedsättning (f) att skicka in falsk eller vilseledande information (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kan påverka funktionen hos tjänsten, relaterade webbplatser, andra webbplatser eller internet (h) att samla in eller spåra personuppgifter från andra (i) att skicka spam, nätfiskemeddelanden, bedrägliga e-postmeddelanden, utge sig för någon annan, bedriva webbtjälpskanning, webbsökning eller datautvinning (j) obscena eller omoraliska syften (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos tjänsten, relaterade webbplatser, andra webbplatser eller internet

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din användning av tjänsten eller relaterade webbplatser för brott mot någon av de förbjudna användningarna.

SEKTION 13 - ANSVARSFRISKRIVNING; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte att din användning av tjänsten kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten från användningen av tjänsten blir exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi ibland kan ta bort tjänsten under obegränsade perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgänglig" för din användning, utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, ägande och icke-intrång.

Active Golf Sweden AB, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter vara ansvariga för skador, förluster, fordringar eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, dataförlust, ersättningskostnader eller liknande skador, vare sig baserade på kontrakt, skadeståndsrätt (inklusive oaktsamhet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av tjänsten eller produkter som anskaffats via tjänsten, eller för any annan fordran relaterad till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om vi har informerats om risken för sådant.

Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följd- eller oförutsedda skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

 

SEKTION 14 - SKADESLÖSHET

Du samtycker till att hålla Active Golf Sweden AB och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, styrelseledamöter, tjänstemän, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav eller fordringar, inklusive rimliga advokatkostnader, som framställs av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de hänvisar till, eller ditt brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

SEKTION 15 - DELBARHET

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller icke-verkställbar ska den bestämmelsen ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och en sådan bedömning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

SEKTION 16 - UPPHÄVANDE

Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska gälla även efter detta avtals upphörande.

Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi bedömer att du inte har följt, eller misstänker att du inte har följt, något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller därefter neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

SEKTION 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet av oss att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas till nackdel för den part som upprättat dem.

SEKTION 18 - TILLÄMPLIG LAG

Dessa användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar i dessa användarvillkor har publicerats utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

SEKTION 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@golfinstitute.se.

Våra företagsuppgifter:

Active Golf Sweden AB 
Publikt namn: Golf Institute Sweden
Adress: Mor Marnas väg 80B, 21291 Malmö
Telefon: 040-79050
Org.nummer: 556618-4114